Bio TH

ประวัติ 
(EN/ TH)

ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ นักประพันธ์เพลงและวาทยากรชาวไทย ผลงานเพลงของปิยวัฒน์ได้รับความสนใจและถูกนำออกแสดงในหลากหลายเทศกาลดนตรีทั่วโลก มากกว่า 10ประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา อาทิDarmstadt New Music Festival (Germany), Lucerne Festival (Switzerland), Saint Petersburg New Music Festival (Russia), Gaudeamus Musikweek (Netherlands), Mozart of Tomorrow (UK), Asian Composers League (Japan), Musica y Arte: Correspondencias Sonoras (Spain), MUSIIKIN AIKA - Time of Music (Finland) เป็นต้น ปิยวัฒน์ร่วมงานกับวงออเคสตร้าและวงดนตรีสมัยใหม่ อาธิ Arditti String Quartet, Berlin Philharmonic Horn Section and Horn Pure,Lucerne Alumni Ensemble, Platypus Ensemble, Ensemble Mozaik, ASEAN Contemporary Ensemble, University Cincinnati Chamber Players, Royal Northern Sinfonia, Ereprijs Orchestra, Stockport Youth Orchestra, Royal College of Music Philharmonic Orchestra, Cornell Symphony OrchestraและThailand Philharmonic Orchestra. เพิ่มเติม:www.piyawatmusic.com

งานของปิยวัฒน์ส่วนมากได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวที่ไม่ใช่ดนตรี ที่ว่าด้วยเรื่องของ ทัศนศิลป์(visual studies), รูปลักษณ์หรือวัตถุ(material-objectivity)จนกระทั่งในเรื่องของความรู้สึกและวัฒนธรรม(sensibility - culture)ปิยวัฒน์นำความคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการสร้่างเสียงและบทเพลงใหม่ๆปิยวัฒน์ ได้รับรางวัลการประพันธ์เพลง อาธิเช่น ASCAP Morton Gould Young Composer Award 2018 (USA), Minnesota Orchestra Composer Institute Honorable Prize 2018 (USA), Sergei Slonimsky Composition Award 2018 (Russia), The Otto R. Stahl Memorial Award 2018 (USA), Royal Concerto Orchestral Competition (UK), Léon Goossens Award (UK),Gabriel Prokofiev's Nonclassical Music Competition (UK), SEADOM Composition Prize (Philippines), Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra Award,Rapee Sagarik Award 2018และYoung Thai Artists Award (ไทย)เป็นต้น นอกจากนี้่ ปิยวัฒน์ได้รับเลือกให้เป็น ศิลปิน/คีตกวีประจำปี2017โดยองค์กรศิลปะแห่งชาติKulturKontakt Austria, Austrian Federal Chancellery และMusic Austria (ปิยวัฒน์เป็น1ใน5คีตกวีจากผู้สมัครกว่า800คน)มากไปกว่านั้น งานออเคสตร้าของปิยวัฒน์ “To nowhere am I strayingได้รับเลือกให้เป็นผลงานชนะเลิศ โดยวง Royal College Philharmonic Orchestra และThe Charles Stewart Richardson Awardเป็นเงินจำนวน£4000สำหรับการว่าจ้างในการเขียนเพลงใหม่ให้กับวงดนตรีสมัยใหม่แห่งสหราชอาณาจักร ในปี 2020ผลงานของปิยวัฒน์ถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์Composer's Edition (UK) และreMusik (Russia)

ปิยวัฒน์เริ่มเรียนทรอมโบนขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอััสสัมชัญ บางรัก กับ ม.จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ และ ม.วิชัย ยงวานิชจิต และได้รับทุนเรียนดีเข้าศึกษาปริญญาตรี สาขาการประพันธ์ดนตรี กับ อ.วาเลรี่ ริซาเยฟ และการอำนวยเพลง กับ อ.ภมรพรรณ โกมณภมร ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิยวัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การประพันธ์เพลงและการอำนวยเพลง ณ Royal College of Music, London กับนักประพันธ์เพลงชื่อดังDai Fujikura, Gilbert Nuono และJonathan Cole โดยได้รับทุนการศึกษาTheCharles Stewart Richardson Scholar Award ปัจจุบัน ปิยวัฒน์ได้รับทุน Sage Fellowship และTelluride Association ในการศึกษาและทำวิจัยปริญญาเอก สาขาการประพันธ์เพลงและปฏิมากรรมทางเสียง ณ Cornell University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Prof. Kevin Ernste และProf. Marianthi Papalexandri-Alexandri เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกเหนือจากการประพันธ์ด้านดนตรีแล้ว ปิยวัฒน์ ได้ก่อตั้ง Thailand Music and Art Organisation (TMAO) (ตั้งแต่ปี2016)โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และแนะนำ ดนตรีและศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และรวมกลุ่มนักดนตรีก่อตั้งวงTacet(i) Ensemble ในปี2013โดยปิยวัฒน์ ทำหนัาที่เป็นผู้อำนวยการและวาทยากรTMAOและTacet(i)สร้างสรรค์ดนตรีในรูปแบบต่างๆ โดยการร่วมมือกับศิลปินประเภทsound artist, visual artist, performance artist เป็นต้น อาทิเช่น Young Thai Artist Awards 2017 (การแข่งขันการประพันธ์เพลงยุวศิลปินไทย), “CMC Experimental Sound Project No.1: Hor”, (นิทรรศการเสียงและการแสดง), “Shuttling the Space” การแสดงศิลปะสมัยใหม่และดนตรีทดลอง(สนับสนุนโดยby Japan Foundation), “Composer's room” ออกอากาศโดยMU Channel, Thailand International Composition Festival Call for scores for young composer 2016 (เทศกาลดนตรีสมัยใหม่นานาชาติ), Saxophone and Composition Academy in 2017 (เวิร์คช็อปและคอนเสิร์ตสำหรับแซ็กโซโฟนและการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่)และล่าสุดในปีนี้ ทาง TMAOจับมือกับEnsemble Laboratory ในการจัดThailand New Music and Arts Symposium 2019 ณ หอศิลป์กรุงเทพ วันที่ 6-7กรกฏาคม2562รายละเอียดwww.tmaomusic.com