Bio TH

ประวัติ 
(EN/ TH)

ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ นักประพันธ์เพลงและวาทยากรชาวไทย ผลงานด้านการประพันธ์เพลงของปิยวัฒน์ ได้ถูกนำไปแสดงในต่างประเทศ มากกว่า 10 ประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผลงานเพลงของปิยวัฒน์ได้รับความสนใจและถูกนำออกแสดงจากหลากหลายเทศกาลดนตรีทั่วโลก อาทิ Lucerne Festival Academy, Orkest Ereprijs Young Composer Meeting, Gaudeamus Musikweek Academy, Darmstadt New Music Festival, London National Portrait, Asian Composers League, Musica y Arte: Correspondencias Sonoras 2016, Dian Red Kechil Young Composers Residency เป็นต้น ปิยวัฒน์ได้ร่วมงานกับ วง ensemble และ orchestra อาทิเช่น Lucerne Alumni Ensemble, Orkest Ereprijs, Oerknal!, Platypus, Ensemble Surplus, Mozaik, ASEAN Contemporary Ensemble, University Cincinnati Chamber Players, newEar, Siam Saxophone Quartet, Mahidol University Orchestras, Royal Northern Sinfonia, Royal College of Music Philharmonic Orchestra และ Thailand Philharmonic Orchestra.

ปิยวัฒน์ ได้รับรางวัลการประพันธ์เพลง อาธิเช่น 2018 ASCAP Morton Gould Young Composer Award, Sergei Slonimsky Composition Award 2018, Royal College of Music Concerto Competition, Léon Goossens Award, Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra Award, Asia-Pacific Saxophone Composition Award, SEADOM Award, Young Composer in Southeast Asia Award, Young Thai Artists Awardและในปีนี้ ปิยวัฒน์ได้รับเลือกให้เป็น Composer in Residence (1 ใน 5 คน จากผู้สมัครกว่า800คนทั่วโลก) โดย Austrian Federal Chancellery and KulturKontakt ประเทศออสเตรีย ในช่วง กรกฏาคม – กันยายน 2017 ปิยวัฒน์ได้มีโอกาสร่วมงานกับนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาธิเช่น Wolfgang Rihm, Olga Neuwirth, Chaya Czernowin, Mark Andre, Helmut Lachenmann, Lars Peter Hegen เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้อำนวยเพลงทั้งในและต่างประเทศ อาธิเช่น Maestro Peter Veale, Enno Poppe, ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ อีกทั้งได้ถูกว่าจ้างให้เขียนงานสำหรับวง Riot Ensemble (UK), Ensemble Platypus, Ensemble Reconsil (Vienna) และEnsemble Vertixe Sonora (Spain) เป็นต้น

นอกเหนือจากการประพันธ์ด้านดนตรีแล้ว ปิยวัฒน์ ได้ก่อตั้ง Thailand Music and Art Organisation (TMAO) (ตั้งแต่ปี2016) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และแนะนำ ดนตรีและศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และก่อตั้งวง Tacet(i) Ensemble ในปี 2013โดยปิยวัฒน์ ทำหนัาที่เป็นผู้อำนวยการและวาทยากร  TMAO และ Tacet(i) ได้โปรแกรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ โดยการร่วมมือกับศิลปินประเภท sound artist, visual artist, performance artist เป็นต้น อาทิเช่น Young Thai Artist Awards 2017(การแข่งขันการประพันธ์เพลงยุวศิลปินไทย), “CMC Experimental Sound Project No.1: Hor”, (นิทรรศการเสียงและการแสดง) “Shuttling the Space” การแสดงศิลปะสมัยใหม่และดนตรีทดลอง (สนับสนุนโดย by Japan Foundation), “Composer's room” ออกอากาศโดย MU Channel, Thailand International Composition Festival Call for scores for young composer 2016 (เทศกาลดนตรีสมัยใหม่นานาชาติ), Saxophone and Composition Academy in 2017 (เวิร์คช็อปและคอนเสิร์ตสำหรับแซ็กโซโฟนและการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่)

ปิยวัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การประพันธ์เพลงและการอำนวยเพลง ณ Royal College of Music, London (The Charles Stewart Richardson Scholar) ประเทศอังกฤษ, ปริญญาตรีการประพันธ์เพลงและการอำนวยเพลง วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทั้งสองสถาบันปิยวัฒน์ได้ศึกษากับ Valeriy Rizayev, Dai Fujikura, Gilbert Nuono, Jonathan Cole,  ดร. จิระเดช เสตะพันธุ และภมรพรรณ โกมลภมร ในอดีต ปิยวัฒน์เริ่มเรียนทรอมโบนกับ มาสเตอร์ จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิและมาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ปัจจุบัน ปิยวัฒน์ได้รับทุน Sage Fellowshipและกำลังศึกษาระดับ ปริญญาเอก การประพันธ์เพลง ณ Cornell University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Kevin Ernste, Marianthi Papalexandri-Alexandri, Roberto Sierra เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา